MG PROMOTION
  • th

- เอ็มจี ผนึกกำลังผู้จำหน่าย “M2 Motorsport” ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี


- เอ็มจี ผนึกกำลังผู้จำหน่าย “M2 Motorsport” ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

“เอ็มจี” ผนึกกำลังผู้จำหน่าย “M2 Motorsport” ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

28 Oct 2019

“เอ็มจี” ร่วมกับ “เอ็มทู มอเตอร์สปอร์ต” (M2 Motorsport) ผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้ความช่วยเหลือและ เป็นกำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสนับสนุนรถยนต์เอ็มจีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของมูลนิธิร่วมกตัญญูในการ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่