MG PROMOTION
  • th

นวัตกรรม


นวัตกรรม

 

ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะตัวจริง

ที่จะเปลี่ยนทุกการขับขี่ของวันนี้

ให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ระบบความปลอดภัยของเอ็มจี
ภายใต้ยนตกรรม BRIT DYNAMIC
EV INNOVATION
นวัตกรรมแห่งอนาคต